Služba za odnose sa javnošću

Načelnik opštine Sokolac i ostali funkcioneri komuniciraju sa javnošću putem saopštenja, izjava, intervjua, kao i na konferencijama za novinare.

Dopisnici medija obavještavaju se blagovremeno, najkasnije dan ranije, putem faksa i elektronske pošte, o aktivnostima načelnika opštine Sokolac koje je moguće medijski ispratiti.

Služba za odnose sa javnošću zadužena je za komunikaciju sa medijima i odnose sa javnošću. Komunikacija sa medijima odvija se elektronskim, pisanim i usmenim putem.

Predstavnicima medija su na raspolaganju fiksne telefonske linije, u radno vrijeme. Sve redakcije i akreditovani dopisnici redakcija obavješteni su o brojevima mobilnih telefona zaposlenih u Pres službi načelnika opštine Sokolac koji su dostupni i van radnog vremena.

U slučajevima kada iz organizacionih, protokolnih ili drugih razloga nije omogućeno prisustvo predstavnika medija, Služba za odnose sa javnošću dostavlja medijima video, audio i fotografski materijal o određenim zvaničnim i službenim aktivnostima Načelnika opštine.

Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću razmatra i obrađujе sve pristigle zahtјeve i nakon toga, u zavisnosti od problematike, zainteresovanoj strani se upućuje odgovor.

ZAHTЈEV ZA INTERVJU

Zahtev za intervju sa Načelnikom opštine ili drugim funkcionerom Kabineta načelnika možete poslati putem mejla svjetlana.rajic1@gmail.com, nacelnik@opstinasokolac.net ili na faks broj (057) 448 056.

Kontakt informacije

Glasinačka 13, 71350 Sokolac
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0) 57 448 056
Fax: +387 (0) 57 448 056
Mobilni: +387 (0) 66 846 233
E-mail: svjetlana.rajic1@gmail.com
Radno vrijeme: 07.00-15.00

Dužnosti stručnog saradnika sa odnose sa javnošću

  • Obezbjeđuje saradnju između sredstava informisanja i SO-e i Načelnika, te svih organa i službi u Opštini
  • Organizuje konferencije za štampu i rukovodi njihovim radom
  • Učestvuje u izradi informativnih i promotivnih materijala, izvještaja i analiza Opštine
  • Prikuplja podatke o radu NVO, udruženja građana i drugih organizacija i sačinjava informacije iz tih oblasti
  • Vrši poslove obavještavanja i informisanja po ovlaštenju Načelnika i Predsjednika SO-e
  • Vrši poslove obavještavanja i informisanja o poslovima koje obavljaju organi Opštine putem štampe, lokalnih medija, RTV i dr. po ovlaštenju Načelnika i Predsjednika SO-e
  • Aktivno učestvuje i u svim drugim aktivnostima koje su uobičajene za obavljanje poslova odnosa s javnošću, kao što su istraživanje javnog mnjenja, javne debate, anketiranje građana, medijske kampanje i sl.
  • Prisustvuje sjednicama SO-e
  • Obavlja i druge poslove po naređenju i ovlaštenju Načelnika
  • Za svoj rad odgovara Načelniku