Dobra saradnja Ambasade Češke u Bosni i Hercegovini i lokalne vlasti opštine Sokolac, koja je započeta sa ambasadorom Tomašom Sunjogom nastavlja se i sa novom ambasadoricom Ivanom Hlavsovom, kroz realizaciju novih projekata.

Opštinsko Odjeljenje za lokalni razvoj konkurisalo je Ambasadi Republike Češke prijedlog za projekat „Postrojenje za pročišćavanje vode za piće u Sokocu“ . Prema obavještenju koje je stiglo u kabinet načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice projektni prijedlog ocijenio je stručni tim Ambasade Češke u Sarajevu, Ministarstvo spoljnih poslova Češke i Razvojna agencija Češke, i projektni prijedlog je prošao u sljedeću fazu, tj. u njegovu dalju realizaciju.

Zahvaljujući Ambasadi Češke Republike u BiH u jula 2014. godine, realizovan je projekat „Čuvajmo našu životnu sredinu – reciklirajmo“ u okviru kojeg su nabavljeni kontejneri i kante za odlaganje smeća. Vrijednost projekta bila je 20.000 maraka, od čega je ulaganje Vlade Češke 14.000, a opštine Sokolac 6.000 maraka.

Češka Republika svake godine kroz poziv za finansiranje malih lokalni projekta, izdvaja blizu dva i po miliona evra za realizaciju projekata u BiH. Projekti moraju da budu usmjereni na sektore: 1) Održivi ekonomski rast (obnovljivi izvori energije); 2) Održivo upravljanje prirodnim resursima (sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije); ili 3) Dobro upravljanje i ojačana demokratija. Svi projekti trebaju promovisati ravnopravnost polova i poštovati životnu sredinu.