Foto: S.Rajić

Na adresu Načelnika opštine Sokolac danas je stigao prijedlog Odluke o smanjenju cijena komunalnih usluga JP ViK ,,Vrelo Bioštica” a.d. Sokolac – u stečaju.

Odlukom, koja će se naći na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Skupštine opštine Sokolac, predviđeno je između ostalog da cijena vode za privredu i druga pravna lica iznosi 2,90 KM po kubnom metru vode (umjesto dosadašnjih 3,50 KM/m³), dok cijena vode za domaćinstva iznosi 1,08 KM (bez PDV-a) umjesto dosadašnjih 1,28 KM.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je naglasio da je opština Sokolac u posljednjih osam godina mnogo uložila u infrastrukturu vodovoda i kanalizacije, da je lokalna uprava uradila rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, izgradila nove, kupila dvije pumpe za izvorište, te omogućila proširenje mreže korisnika.

Opština Sokolac ranije je odlučila da kupi imovinu preduzeća “Famineks” za 350.000 KM i u tim objektima ubuduće će poslovati JP Vodovod i kanalizacija “Vrelo Bioštica”, a u toku je otkup i ovog preduzeća za šta je već isplaćeno 170.000 KM.