Objekti doma zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ iz Sokoca početkom nove građevinske sezone dobiće novi izgled. Naime, ova zdravstvena ustanova u saradnji sa opštinom Sokolac nedavno je aplicirala na Projekat energetske efikasnosti za BiH – „Zeleni ekonomski razvoj“, koji realizuje UNDP uz podršku Vlade Švedske, a u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Fondom za zaštirtu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Svjetska banka u BiH i opštinsko odjeljenje za lokalni razvoj. Javna ustanova dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ prošla je u najuži krug objekata u BiH čije renoviranje će biti finansirano iz budžeta ovog projekta.

Opština Sokolac je prepoznala potrebu i značaj provođenja mjera energetske efikasnosti javnih objekata na području lokalne zajednice, pa je po ovom projektu kandidovala dva objekta JZU Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“.

Prema riječima načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice vrijednost radova po ovom projektu iznosiće preko 500.000 konvertibilnih maraka.

– Uprkos proglašenoj epidemiji koronavirusa, Sokolac nastavlja sa obnavljanjem javnih objekata, sve u cilju uštede energije i boljih uslova za rad. Pored dosadašnje obnove Osnovne škole Sokolac, obdaništa i zgrade opštine ove godine početkom građevinske sezone renoviraće se JZU Dom zdravlja „Dr Ljubomir Ćeranić“ kroz projekat energetske efikasnosti koji provodi UNDP. U sklopu renoviranja objekata ove zdravstvene ustanove zamjeniće se stolarija, krov, potkovice, oluci, radijatori, ugradni termostatni ventili i postavljanje tople fasade. Vrijednost radova iznosi nešto više od 500.000 konvertiblinih maraka, istakao je Bjelica.

Tokom mjeseca janura predstavnici firme „SEECO“ d.o.o. Banja Luka obavili su detaljne energetske preglede objekata koji će biti renovirani, a sada se isčekuje realizacija mjera energetske efikasnosti, to jeste početak renoviranja prvo objekta u kome se nalazi Dispanzer za žene i djecu JZU Dom zdravlja „DR Ljubomir Ćeranić“, a nakon njega i najstarijeg objekata ove ustanove.