Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica danas je sa predstavnikom Republičke direkcije za obnovu i izgradnju potpisao Ugovor o sanaciji nadgrobnih spomenika na Vojničkom groblju ,,Mali Zejtinlik”. Ugovorom je predviđeno da se do kraja građevinske sezone bude sanira 58 nadgrobnih spomenika.

Ukupna vrijednost radova je 62.887 KM, a izvođač radova je JK „Gradsko groblje“ a.d. Banja Luka, koje se obavezalo da će ugovorene radove izvesti u roku od 60 dana.

Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite je investitor, Republička direkcija za obnovu i izgradnju je nosilac stručnih aktivnosti u relizaciji postupka sanacije nadgrobnih spomenika u „Malom Zejtinliku“, a opština Sokolac nadzorni organ.

Na srpskom vojničkom groblju „Mali Zejtinlik“ u Sokocu sahranjeno je preko 1.000 boraca, čiji su posmrtni ostaci preneseni u vrijeme egzodusa Srba iz Sarajeva, nakon potpisivanja Dejtonskog mirvnog sporazuma iz opština koje su do tada bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske.