Opština Sokolac bilježi svake godine sve veću privrednu aktivnost. Otvorena su nova postrojenja, postojeća proširila svoje kapacitete, a postoji i zainteresovanost domaćih i stranih investitora za dalja ulaganja.

Tim riječima, načelnik Sokoca Milovan Bjelica, opisuje postojeće stanje u ekonomskom razvoju, a dodaje da industrijska zona u Podromaniji zadovoljava sve potrebe investitora, jer ima savremeni vodovod, kanalizaciju, elektro mrežu i pristupne puteve.

– Tu se već nalazi određeni broj privrednih subjekata, a jedan dio je u izgradnji. Planirani brzi putevi i aerodrom na Glasincu dodatno povećavaju vrijednost ove industrijske zone već sada, a sa izgradnom to će biti još izraženije. Sokolac planira i realizaciju nekoliko značajnih insfrastrukturnih projekata, kao i dalja ulaganja u razvoj sportskih, turističkih kao i poljoprivrednih kapaciteta.

Bjelica vjeruje da je najveći uspjeh koji su postigli od kako je na čelu opštine to što su počeli da vjeruju u sebe.

– Što smo, takođe, probudili preduzetnički duh kod naših ljudi, što su ljudi počeli da preduzimaju poslovni rizik, da stvaraju svoje kompanije i svoje poslove.

EKAPIJA: NA ČELU OPŠTINE SOKOLAC STE SE OD 2012. GODINE. KOJE PROMJENE I NOVITETI SU U TOM PERIODU UVEDENI SA CILjEM POBOLjŠANjA I UNAPREĐENjA POSLOVNOG AMBIJENTA, KAO I POKRETANjA BIZNISA?

– Kao prvo, opštinska adminstracija je postala brža i efikasnija. Postala je istinski servis građana i privrede. Sve dozvole i dokumenti se dobijaju mnogo brže i lakše, rad je transparentan, a građani blagovremeno o svemu obavješteni. U potpunosti smo otvorili vrata za saradnju sa međunarodnim organizacijama, nevladinim sektorom i zahvaljujući toj otvorenosti i spremnosti da prihvatimo i primjenimo iskustva razvijenih zemalja, pristupili smo projektima koji su zahtijevali široku regionalnu i međunarodnu saradnju. Uspješno i na obostrano zadovoljstvo smo realizovali projekte sa UNDP-om, FAO-om, OEBS-om, USAID-om, IFAD-om, sa Evropskom investicionom bankom, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Svjetskom bankom, Razvojnom bankom Savjeta Evrope, što je jasan pokazatelj da smo siguran i pouzdan partner.

Time smo poslali jasne signale privrednicima i investitorima da je Sokolac mjesto koje ima budućnost i gdje se može uspješno poslovati. Otuda i povećano interesovanje za ulaganja i pokretanje biznisa, započeto revitalizovanjem bivših giganata na ovom području, gdje su ne samo strani investitori poput Hamdo grupacije, već i domaći privrednici prepoznali naše napore i podršku privredi i razvoju. Smatram da je glavni posao administracije da stvori što bolju klimu za poslovanje, ambijent optimizma, povjerenja i saradnje. Upravo to smo moji saradnici i ja radili u posljednjih osam godina.

Mislim da su rezultati vidljivi i da povećana privredna aktivnost na području opštine to pokazuje. Otvorena su nova postrojenja, postojeća proširila svoje kapacitete, a postoji zainteresovanost i domaćih i stranih investitora za dalja ulaganja.

EKAPIJA: KADA PRIČAMO O PRIVREDNIM I INVESTICIONIM POTENCIJALIMA OPŠTINE SOKOLAC, KOJE SEKTORE SMATRATE NEDOVOLjNO ISKORIŠTENIM? ŠTA ĆE BITI VAŠ FOKUS DJELOVANjA U NAREDNOM PERIODU?

– Svakako to je što veći stepen finalne prerade drveta, kojim je naša opština jedna od najbogatijih u Republici Srpskoj, a i šire. Potom poljoprivreda, uzgoj krompira i drugih kultura koje imaju tradiciju uzgajanja na visoravni kakva je Glasinac. Onda svakako stočarstvo, uzgoj ovaca i goveda te muznih krava i proizvodnja mlijeka koja je već sada značajno povećana, ljudi povećavaju svoje kapacitete, međutim mi i dalje imamo velike mogućnost napredovanja, jer smo opština sa velikom površinom. Potom je tu turizam – planinski, seoski, vjerski i posebno sportski, za koji imamo velike mogućnosti i planove razvoja i poboljšanja. U narednom periodu smo pripremili javni poziv za idejno rješenje zatvorenog bazena i tribina stadiona kao jedne cjeline u SRC Bara, gdje već imamo odlične terene, trim staze, teniske terene. Podsticaćemo poboljšanje i povećanje smještajnih kapaciteta. Želja nam je da iskoristimo prirodne potencijale, nadmorsku visinu koja pogoduje pripremi sportista i da budemo prepoznati kao destinacija koja ima odlične infrastrukturne uslove za ovaj vid turizma.

Moram da istaknem da Sokolac planira izgradnju Gradske kuće i Trga patrijarha Pavla. To je projekat koji će da da neprocjenjivu kulturnu i umjetničku vrijednost našoj opštini i gradu Istočnom Sarajevu. U planu je da tu bude smještena Spomen soba, koja će sa Vojničkim spomen grobljem Mali Zejtilnik činiti cjelinu odavanja počasti i kulture sjećanja na borce i tekovine Odbrambeno otadžbinskog rata, potom biblioteka koja uskoro slavi vijek postojanja, zatim gradska galerija, muzej Glasinca i Romanije koji planiramo da osnujemo kako bi pohranili i čuvali kulturno istorijsko bogatstvo našeg naroda i ovog podneblja, te bioskop i pozorišno – koncertna dvorana.

Krajem maja imali smo javni poziv za učešće u izradi idejnog rješenja Gradske kuće, trga i spomenika patrijarhu Pavlu. Konkurs je trajao mjesec dana i sada smo u fazi izbora između rješenja, a potom ćemo pristupiti izradi kompletnog projekta Gradske kuće.

Mislim da će to biti najreprezentativniji objekat na teritoriji Sokoca i Istočnog Sarajeva. Svakako je najveći projekat u dosadašnjoj istoriji naše lokalne zajednice i on sa finansijskog aspekta prevazilazi naše mogućnosti. Međutim, uvjeren sam da će nam u ovom poduhvatu pomoći vlade Republike Srpske i Srbije i da će razumijeti našu odlučnost da izgradimo nešto što će biti na ponos svih nas na Romaniji, ali i srpstva u cjelini. O tome smo već razgovarali sa ambasadorom Srbije u BiH, njegovom ekselencijom Aleksandrom Đorđevićem, koji je shvatio značaj i vrijednost projekta i iskazao punu podršku našem naporu da obezbjedimo novac za gradnju.

EKAPIJA: DO KOJE FAZE SE DOŠLO U REALIZACIJI POSLOVNIH ZONA U SOKOCU? KOJI SU NAREDNI PLANIRANI KORACI NA TOM POLjU?

– Industrijska zona u Podromaniji zadovoljava sve potrebe investitora, sadrži savremeni vodovod, kanalizaciju, elektro mrežu i pristupne puteve. Tu se već nalazi određeni broj privrednih subjekata, a jedan dio je u izgradnji. Planirani brzi putevi i aerodrom na Glasincu dodatno povećavaju vrijednost ove industrijske zone već sada, a sa izgradnom to će biti još izraženije.

U samom gradu imamo u planu još jednu industrijsku zonu, za neku lakšu industriju, predstavništva i slično, a takođe industrijska zona u Vidrićima na magistralnom putu za Zvornik ima svoje potencijale i može da odgovori zainteresovanim privrednicima kada su u pitanju takozvane greenfield investicije. Mi smo već sada produžili uličnu led rasvjetu u pravcu te zone, a završena je i kanalizaciona mreža.

EKAPIJA: PROŠLE GODINE STE RAZGOVARALI SA VLASNIKOM FIRME EMIRATES I ZABAVNOG PARKA SANNYLAND KOD SARAJEVA O MOGUĆEM ULAGANjU OD 50 MIL KM U TRŽNI CENTAR I PRATEĆE SADRŽAJE. DA LI JE BILO NOVIH KORAKA U REALIZACIJI OVE POTENCIJALNE INVESTICIJE?

– Te razgovore ćemo svakako nastaviti. Situacija sa pandemijom je otežala i usporila skoro sve privredne aktivnosti širom svijeta. Mi ćemo sa svoje strane nastaviti pripremanje terena, sa izgradnjom elektro i komunalnih priključaka, sa regulacionim planovima, parcelizacijom zemljišta i projektnom dokumentacijom, a ostalo zavisi od planova i volje ovih, ali i drugih investitora. Oni su pominjali i neku vrstu rehabilitacionog centra i mi smo poudili lokacije, uklapajući to u naše planove izgradnje vještačkog jezera u Park šumi Taline. Tu je predviđeno uređenje trim staze, staze za monti bajk, pješačke staze, staze za jahanje, vožnja sankama sa zapregom, vožnja kvadovima, moto sport, terene za mini golf i druge terene na otvorenom, vikend naselje oko jezera, hotel za stara lica, rehabilitacioni centar, svadbeni salon i ugostiteljski objekat. Opština Sokolac je spremna da u ove poslove uđe kroz privatno-javno partnerstvo.

EKAPIJA: KOJI SU PO VAMA NAJVAŽNIJI ELEMENTI KOJE BI SVAKA LOKALNA ZAJEDNICA TREBALO DA OBEZBIJEDI KAKO BI SE INVESTITOR OSJEĆAO DOBRODOŠAO I POŽELjAN?

– To je svakako otvorenost i spremnost da se saslušaju ideje i planovi ljudi koji planiraju da grade ili da ulažu svoj novac, te da se na osnovu toga u skladu sa mogućnostima odgovori tim zahtjevima. Da bi to bilo moguće potrebno je da u administraciji lokalnih zajednica budu ljudi koji imaju profesionalne, ali i ljudske kvalitete. Dakle ključni su ljudi. Izuzetno je važno da su investitori i građani kvalitetno i pravovremeno informisani o svim procedurama, javnim pozivima, mjerama i tako dalje, to je ono što se zove transparentnost rada lokalne zajednice.

Potom dolazi brzina u rješavanju pitanja vezanih za registraciju poslovnih subjekata, izdavanja dozvola i taksi i tome slično. Mi smo servis građana i privrede i od uspješnosti tog servisa zavisi privlačnost naše zajednice investiorima i privrednicima.

EKAPIJA: KOJA JE VAŠA PORUKA SVIMA KOJI RAZMIŠLjAJU DA POKRENU ILI OTVORE SVOJU KOMPANIJU U SOKOCU?

Sokolac je opština koja svojim prirodnim resursima, geografskim položajem i snagom i znanjem svojih mještana sredina koja napreduje, koja se gradi i u kojoj ima životnog optimizma.

Uvjeren sam da je najveći uspjeh koji smo postigli od kako sam na čelu naše opštine to što smo počeli da vjerujemo u sebe, što smo probudili preduzetnički duh među građanima i što su ljudi počeli da preduzimaju poslovni rizik i da stvaraju svoje kompanije i svoje poslove. Sokočani ne čekaju da im neko nešto da ili donira, ulažu svoja sredstva i svoje napore kako bi stvorili bolje uslove za život sebi i svojim porodicama i cijene svakog ko dođe i radi isto.

Takođe, sve više mladih ljudi nakon srednje škole, pred odlazak na fakulte, radi da sebi obezbjede neki džeparac, da pomognu roditeljima i spreme se za studije. To su počeli da rade i srednjoškolci koji konobarišu ili rade slične poslove. Upravo to je ono što predstavlja osnovu samopoštovanja i preduzetničkog duha. Aktivno djelovanje bez čekanja i bez kukanja. To je dualno obrazovanje i bez takvog formalnog imenovanja.

Iz takve klime i takvog ambijenta ljudi manje odlaze, stvara se mogućnost da se vraćaju i da žive i rade u Sokocu i Republici Srpskoj.

Ovo je najbolja poruka onima koji planiraju da započnu svoj posao i traže lokaciju gdje bi investirali. A najbolja preporuka su uspješni poslovi i zadovoljstvo onih investitora koji već posluju u našoj opštini, kao i planovi i ulaganja onih čiji su poslovi u izgradnji.

Admistracija opštine je tu da bude servis, da pruži potrebne informacije i svaku drugu vrstu pomoći. Opredjeljeni smo i za javno-privatno partnerstvo, za saradnju i kooperaciju. Ne gledamo odakle dolazi investitor niti pravimo bilo kakvu diskriminaciju, na bilo kojoj osnovi, a tražimo uvažavanje i poštovanje propisa i zakona Republike Srpske, te uvažavanje radnika i građana Sokoca.