Impresum

ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA NAČELNIKA OPŠTINE SOKOLAC

www.milovanbjelica.ba

IZDAVAČ

KABINET NAČELNIKA OPŠTINE SOKOLAC
Glasinačka 13, 71350 Sokolac, Republika Srpska, BiH
e-mail: nacelnik@opstinasokolac.net

ZA IZDAVAČA

Ivana Jeftić – Tehnički sekretar načelnika opštine Sokolac
ivana.jeftic@opstinasokolac.net

WEB ADMINISTRATOR

Dragan Renovica
administrator@opstinasokolac.net