Povodom sve češćih netačnih izjava pojedinih kandidata za mjesta načelnika i odbornike na predstojećim lokalnim izborima, kao građanin i kao Načelnik Opštine Sokolac dužan sam da reagujem i demantujem navode vezane za najavljenu izgradnju dijela kanalizacione mreže u Mjesnoj zajednici Knežina (lokalitet Batovo).

Kao Načelnik Opštine Sokolac reagujem prvenstveno iz razloga dezinformacija koje se odnose na nemar lokalne zajednice te izjavu da se godinama ne rješava problem odvodnje fekalnih voda. Ovom prilikom napominjem da pomenuti problem nije i ne smije biti politički već je činjenica da je to problem koji postoji u većini mjesnih zajednica kako naše opštine tako i susjednih opština.

Ovom prilikom ističem da je Opština Sokolac spremna da izrazi punu podršku svakom investicionom ulaganju kada je u pitanju izgradnja infrastrukture koja će doprinijeti dobrobiti i kvalitetu života svakog građanina naše opštine, bez obzira na političku opredjeljenost. Vezano za izjavu o planiranom početku izvođenja radova na izgradnji dijela kanalizacione mreže u Mjesnoj zajednici Knežina kao Načelnik Opštine Sokolac takođe imam obavezu da pomenuta lica upozorim i upoznam sa kompleknošću rješavanja ovog pitanja.

Očigledno da pojedincima nije poznata zakonska procedura koju je neophodno provesti a sve u cilju iznalaženja najboljeg tehničkog rješenja u skladu sa materijalnim propisima kojim je regulisana kako oblast građenja tako i oblasti zdravstveno – sanitarne zaštite.

Obzirom da ovaj problem ne treba i ne može riješiti politika „već isključivo struka“, kako bi se zaštitila slivna područja, a posebno rijeka Bioštica. Pozivam sve zainteresovane subjekte da dođu u Opštinu Sokolac te da zajedno u skladu sa projektno – tehničkom dokumentacijom, potrebnim dozvolama te odobrenjima izdatim od strane nadležnih ograna pronađemo najbolje tehničko rješenje i isto realizujemo na terenu za dobrobit svih nas a posebno naših građana.

Sva ova obećanja kandidati za odbornike i načelnika opštine vezuju za šumsko gazdinstvo Romanija Sokolac. Ta ideja da projekte poput kanalizacije treba da finansira ovo preduzeće koje u prisustvu direktora Š.G. Romanija izgovaraju pojedini kandidati za odbornike, nameću pitanje ko zapravo upravlja ovim javnim preduzećem.

Sadašnji direktor ističe da radi na konsolidaciji šumskog gazdinstva, i to nakon decenija gubitaka i problema. Upoznat sam da i sada ima više miliona neizmirenih obaveza prema centralnom računu javnog preduzeća, dobavljačima, izvođačima radova, za poreze i doprinose i obaveza prema lokalnoj zajednici.

Pa je zbog toga važno da se naglasi da ovakvim najavama i zloupotrebama ruše autoritet i kredibilitet direktora.

A da i ne naglašavamo da se ovim najavama ide ka zloupotrebi javnih resursa u političke svrhe, što predstavlja potencijalno kršenje zakona.

Da podsjetim, na području Mjesne zajednice Knežina, Opština Sokolac je u poslednjih nekoliko godina uspješno realizovala sledeće projekte:

– Projekat izgradnje potisno – transportnog cjevovoda PS Vrelo Bioštica – rezervoar Knežina, Opština Sokolac ukupne dužine 2.765,33 metra a koji je izgrađen u okviru projekta „Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj – Snabdjevanje vodom i kanalizacija u Opštini Sokolac“ komponenta I, vrijednost radova 300.174.03 KM;

– Projekat rekonstrukcije Glavnog distributivnog vodovoda u selu Kopljevići, vrijednost radova 6.508,71 KM;

– Projekat izgradnje vodovoda u Berkovićima, vrijednost radova 2.424,25 KM;

– Projekat izgradnje primarnog vodovoda u Knežini, vrijednost radova 7.015,32 KM.

– Projekat zamjene kancerogenih cijevi na cjevovodu od mosta u Knežini – Batovo do kuće Bogdana Jovanovića u dužini od 800 m, vrijednost radova 20.000,00 KM.