AKTIVNOSTI

INTERVJU

Opština Sokolac bilježi svake godine sve veću privrednu aktivnost. Otvorena su nova postrojenja, postojeća proširila svoje kapacitete, a postoji i zainteresovanost domaćih i stranih investitora za dalja ulaganja. Tim riječima,...

SAOPŠTENJA